Вторник, 14 февраля 2023 14:55

На Хмельниччині ще дві парафії приєдналися до ПЦУ

3 лю­то­го парафіяни храму се­ла Зу­ба­рі Ізяс­лавсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди на Хмельниччині проголосували за перехід до ПЦУ.

Об этом сообщает Русский слон

Про це повідомляє День за днем.

«На­ша Пра­вос­лавна Цер­ква Ук­ра­їни по­пов­ни­лась ще од­ні­єю ре­лі­гій­ною гро­ма­дою. На за­галь­них збо­рах ре­лі­гій­ної гро­ма­ди Свя­то-Сте­фа­нівсь­ко­го хра­му се­ла Зу­ба­рі біль­шіс­тю го­ло­сів бу­ло ви­рі­ше­но при­єд­на­ти­ся до ПЦУ», — по­ві­до­мив бла­го­чин­ний Во­ло­ди­мир Ко­валь­чук.

До скринь­ки для го­ло­су­ван­ня учас­ни­ки збо­рів ки­ну­ли лис­ти, де заз­на­чи­ли свій ви­бір. За ре­зуль­та­та­ми во­ле­ви­яв­лення от­ри­ма­ли 61 го­лос «за», 8 — «про­ти» і од­на осо­ба ут­ри­ма­ла­ся.

«Ві­таю гро­ма­ду з пе­ре­мо­гою і вже на свя­то Стрі­тен­ня Гос­поднього впер­ше у хра­мі бу­де відслужено Бо­гос­лу­жін­ня ду­хо­венс­твом Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни. Дя­кую жи­те­лям за ак­тивну участь у про­ве­ден­ні збо­рів і че­ка­ємо ак­тивних рі­шень від ін­ших гро­мад Ізяс­лавсь­ко­го ок­ру­гу», — заз­на­чив отець Во­ло­ди­мир.

Ми­ну­лої п’ят­ни­ці, 10 лю­то­го, у Ми­хай­люцькій тер­гро­ма­ді від­бу­ла­ся іс­то­рич­на по­дія — жи­те­лі Ду­бі­їв­ки та За­мо­ро­чен­ня під час збо­рів біль­шіс­тю під­три­ма­ли пе­ре­хід там­тешньої па­ра­фії Різ­два Прес­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни.


Источник: Компромат PRO

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.